Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering is volgens de wet bedoeld voor mensen die 18 jaar en ouder zijn, en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand en/of problematische schulden niet behoorlijk kunnen omgaan met hun geld. In de meeste gevallen geldt het bewind voor een onbeperkte tijd. In sommige gevallen voor een afgesproken tijd.

Er wordt dan door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld, die het vermogen/geld van diegene beheert. Het gevolg is dat die persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn of haar inkomsten en uitgaven. Deze bewindvoerder mag u in principe zelf uitkiezen.

Het is ook mogelijk om een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd. Dit kan zijn bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijk is over de financiële kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

De normale taken van een bewindvoerder zijn:
  • aanvragen van het bewind
  • uitvoeren van betalingen volgens het budgetplan
  • declareren van ziektekosten
  • Regelen van de Toeslagen bij de Belastingdienst
  • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
  • treffen van betalingsregelingen bij kleine schulden
  • Telefonisch contact onderhouden met de cliënt
  • jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
Wanneer eindigt de bewindvoering?

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer zijn financiën kan regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. U stuurt de kantonrechter dan per brief een verzoek met de reden voor de opheffing van het bewind. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder. In sommige gevallen kunt u voor een zitting worden opgeroepen. U kunt dan uw verzoek verder toelichten. De kantonrechter doet meestal direct een uitspraak.

Hieronder een video met uitleg over de werking van beschermingsbewind.

Bewindvoering en schulden

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te op te lossen. Als u te maken heeft met kleine schulden, kan de bewindvoerder proberen om een betalingsregeling te treffen met de betreffende schuldeiser(s). Dit is mogelijk als deze schulden binnen 36 maanden kunnen worden afgelost. Bij grote schulden zal de bewindvoerder dit uit handen geven.  Hij zal dan een schuldenregeling aanvragen bij de plaatselijke gemeente of Kredietbank.
Na een persoonlijk gesprek bij de gemeente of kredietbank, zullen zij een schuldenregeling opstarten.
De schuldhulpverlener, de bewindvoerder en u zullen samen werken om het schuldprobleem op te lossen.

Houdt er rekening mee dat er een wachtlijst bij de gemeente/Kredietbank kan zijn. Een schuldenregeling kan een lange tijd in beslag nemen. De bewindvoerder kan niet voorkomen dat uw schulden dan verder oplopen. Denk hierbij aan  incasso- en/of deurwaarderskosten.

Hieronder een video met uitleg over de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie. Onderstaande tarieven zijn voor het jaar 2024.
(M.i.v. 1 januari 2024 zijn wij vrijgesteld van BTW)

EenpersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard€ 110,00€ 621,00
Problematische schulden€ 142,25€ 621,00

 

MeerpersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard€ 131,83€ 745,00
Problematische schulden één persoon€ 151,33€ 745,00
Problematische schulden twee personen€ 170,67€ 745,00

 

Overige werkzaamhedenTarief
Eindrekening en verantwoording (Eenpersoons bewind)€ 233,00
Eindrekening en verantwoording (Tweepersoons bewind)€ 280,00
PGB Beheer€ 582,00
Woningontruiming, verkoop of verhuizing€ 388,00
Extra werkzaamheden (Uurtarief)€ 77,60

Ga naar Begrippen