Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering is volgens de wet bedoeld voor mensen die 18 jaar en ouder zijn, en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet behoorlijk kunnen omgaan met hun geld. In sommige gevallen is dit tijdelijk. Onder omstandigheden vaak ook voor onbepaalde tijd.

Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van diegene beheert. Het gevolg is dat die persoon niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar (geld) vermogen.

Het is ook mogelijk een beperkte bewindvoering in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

De normale taken van een bewindvoerder zijn:
 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Het declareren van ziektekosten
 • Regelen van de Toeslagen bij de Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:
 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed
Wanneer eindigt de bewindvoering?

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. U stuurt de kantonrechter dan per brief een verzoek met de reden voor de opheffing van het bewind. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder. In bepaalde gevallen kunt u voor een zitting worden opgeroepen. U kunt dan uw verzoek verder toelichten. De kantonrechter doet meestal direct een uitspraak.

Hier vindt u een video met uitleg over de werking van beschermingsbewind: Video Beschermingsbewind

Bewindvoering en schulden

Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te op te lossen. Als u te maken heeft met schulden, kan de bewindvoerder proberen om een betalingsregeling te treffen met de betreffende schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden.
Bij problematische schulden zal de schuldregeling uit handen gegeven worden.  Er zal dan een procedure voor schuldhulpverlening worden aangevraagd via de plaatselijke gemeente of Kredietbank.
Na een persoonlijke intake bij de betreffende gemeente of kredietbank, zal deze het schuldregeling traject opstarten.
De schuldhulpverlener, de bewindvoerder en u zullen samen proberen om dit schuldprobleem op te lossen.

U moet er rekening mee te houden, dat het voor kan komen dat er een wachtlijst is bij de gemeente/Kredietbank en dat een schuldhulp-verleningstraject een behoorlijke tijd in beslag neemt.
Het is niet van vandaag op morgen geregeld en dit kan enige maanden in beslag nemen.
In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

Hier vindt u een video met uitleg over de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen): Video WSNP

Tarieven

De tarieven worden bepaald door de minister van Justitie in overleg met het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en gelden voor professionele bewindvoerders. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. Onderstaande tarieven (2019) zijn inclusief btw.

EenpersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard€ 114,14€ 644,93
Problematische schulden€ 147,62€ 644,93

 

MeerpersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard€ 136,93€ 773,19
Problematische schulden één persoon€ 157,10€ 773,19
Problematische schulden twee personen€ 177,16€ 773,19

 

Overige werkzaamhedenTarief
Eindrekening en verantwoording (Eenpersoons bewind)€ 242,00
Eindrekening en verantwoording (Tweepersoons bewind)€ 290,40
PGB Beheer€ 603,84
Woningontruiming, verkoop of verhuizing€ 402,93
Extra werkzaamheden€ 80,46

Naar contactfomulier