Budgetbeheer

Budgetbeheer

 Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen geldzaken goed te regelen, dan is er een mogelijkheid om dit door Box Budgetbeheer en Bewindvoering te laten beheren. Dit noemen we dan budgetbeheer.

Wij helpen u graag om uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met een zogenoemde beheerrekening zorgen wij voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld en eventuele aflossingen op uw schulden.
We leggen de gemaakte afspraken vast in een budgetplan.
Ook wordt er geld gereserveerd voor eenmalige betalingen en voor onvoorziene uitgaven. Zo wordt er voorkomen dat er schulden ontstaan of dat schulden verder oplopen.

Uitvoering

Al uw inkomsten, zoals, salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag etc. worden op een beheerrekening gestort. Van deze rekening gaan wij dan uw vaste lasten betalen en u wekelijks leefgeld overmaken.
Alle bedrijven worden aangeschreven waar u regelmatig een betaling aan doet. Denk hierbij aan huur, energie etc. Wij vragen hun dan om voortaan de post naar Box Budgetbeheer en Bewindvoering toe te sturen. Omdat u deze post thuis niet meer ontvangt, zorgt dit voor rust in uw privé situatie.

Schulden

Uit het budgetplan kan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft.
Wij gaan samen met u kijken waar u op kunt besparen. Bij schulden wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden. Soms wordt er voor gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In andere gevallen is het beter om u door te verwijzen naar de daarvoor bestemde instanties, bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank voor een aanvraag schuldregeling. Wij zullen u daarin bijstaan en begeleiden. Ons doel is dat u zelf weer leert uitkomen met uw geld.

Budgetbeheer Basis

Alleen de vaste lasten zoals; huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden betaald. Het resterende bedrag wordt dan maandelijks naar u overgemaakt op uw eigen privérekening.
Werkzaamheden Budgetbeheer Basis:

 • opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
 • openen van een beheerrekening voor u.
 • verzorgen van betalingen van de vaste lasten zoals:: huur, energie, water en zorgverzekering.
 • resterende saldo wordt dan maandelijks naar u overgemaakt
 • geven van advies over bezuinigingen.
 • verzorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.
Budgetbeheer Totaal

Alle lasten worden dan van deze rekening betaald. Daarnaast zal er wekelijks of eventueel maandelijks leefgeld worden overgemaakt.
Werkzaamheden Budgetbeheer Totaal:

 • opmaken van een budgetplan.
 • openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
 • verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten.
 • wekelijks overmaken van leefgeld.
 • indien nodig het aanvragen van toeslagen
 • aanvragen van bijzondere bijstand.
 • verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen en belastingen.
 • geven van advies over bezuinigingen.
 • zorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.
Rekening en Verantwoording

Bij bewindvoering moet er aan u of de kantonrechter elk jaar rekening en verantwoording worden afgelegd over hoe de bewindvoerder met uw geld is omgegaan.

Dit gebeurt bij budgetbeheer meestal niet, wij vinden dit wel zeer belangrijk.
Naast dat u 24 uur per dag 7 dagen in de week kunt inloggen in uw eigen dossier, zullen wij jaarlijks op papier aan u rekening en verantwoording afleggen.
Hierin kunt u dan overzichtelijk zien hoe wij als uw budgetbeheer met uw geld zijn omgegaan.

Tarieven 2023
Eenpersoons budgetbeheerMaandtariefOpstartkosten
Basis€ 60,50 € 150,00
Totaal€ 73,50€ 150,00

 

Tweepersoons budgetbeheerMaandtariefOpstartkosten
Basis€ 70,50 € 165,00
Totaal€ 83,50 € 165,00

 

Overige werkzaamhedenUurtarief
Extra werkzaamheden (in overleg)€ 81,50

Ga naar begrippen