085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Werkgevers

Heeft uw bedrijf te maken met verzoeken van deurwaarders en de verwerking van loonbeslagen? Dan is de kans groot dat één of meer van uw werknemers geldproblemen heeft zonder u daar iets over te vertellen.

Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. 62%  van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.


Signalen hiervoor kunnen zijn
 • Verhoogd (ziekte)verzuim
 • Stress of concentratieproblemen
 • Werknemer leent geld van collega’s
 • Vragen om lening of voorschot
 • Verzoek om extra werkuren
 • Uitbetaling van vakantie-uren

Voor werkgevers is het helpen oplossen en meebetalen in velen male goedkoper dan een zieke werknemer doorbetalen die thuis zit. Hierdoor zal de productiviteit en mogelijk de veiligheid van uw onderneming achteruit gaan.

Door het meehelpen van de werkgever, voelt de werknemer zich gehoord, waarop de werkgever uiteindelijk de productiviteit weer zal zien stijgen en het aantal ziektedagen zal zien dalen.


Voordelen voor u als werkgever

Een werkgever is gebaat bij een snelle inschakeling van een budgetcoach indien een medewerker te maken heeft met financiële zorgen, wat zich resulteert in:

 • Een aftrekpost indien u als werkgever deze nota’s voor uw werknemer betaalt;
 • Een toename van de productiviteit tot wel 20%;
 • Het aantal ziektedagen zal afnemen;
 • Indien de loonbeslagen wegvallen betekent dit minder belasting voor de salarisadministratie;
 • Daarnaast zal de medewerker meer betrokken en loyaal zijn;
 • En tot slot heeft het een positief effect op de werkvloer doordat de medewerker meer ontspannen is.

De werkgever krijgt géén inhoudelijke zaken te horen, ook niet wanneer hij gedeeltelijk of zelfs de gehele kosten voor zijn rekening neemt.

Klik hier voor meer informatie over budgetcoaching en de tarieven


Wat is er echt aan de hand?

Weet dat een schuld haast nooit alleen komt. In veel gevallen spelen er ook andere problemen, een echtscheiding, een zieke partner of stress rond het opvoeden van kinderen. Meldt een werknemer zich steeds opnieuw ziek? Houd er in een verzuimgesprek rekening mee dat er wellicht geldproblemen spelen.

Als u vermoedt dat uw medewerker geldzorgen heeft, dan is het belangrijk om te achterhalen wat er aan de hand is en wat uw medewerker nodig heeft. Omdat veel mensen zich schamen voor hun financiële problemen, is het van belang dat u het gesprek hierover op een zorgvuldige wijze voert. De meeste mensen durven pas na vijf jaar (!) aan te kloppen voor hulp. Een medewerker met (grote) financiële problemen heeft daarom in de eerste plaats behoefte aan oordeelvrij contact. Zelfs al heeft uw medewerker een aantal zaken niet zo handig aangepakt, dan nog is het hebben van schulden een hele last. U kunt uw medewerker aanbieden om het gesprek met een Financiële coach te voeren.

Kortom, een werknemer met financiële zorgen kan onbewust veel impact hebben op uw organisatie.
Box Budgetbeheer en Bewindvoering werkt hierin samen met Van Solt Advies, en Kip Advies.

Niet alleen aan de slag met de financiën, maar misschien nog belangrijker… hoe zijn de financiële zorgen ontstaan. Wat voor overtuigingen, patronen, manier van denken/handelen hebben hier toe geleid.

Wil de medewerker wel echt worden geholpen óf wil hij worden “onderhouden” in zijn gedrag.