Onze werkwijze

Hieronder treft u een overzicht over de werkwijze van Box Budgetbeheer en Bewindvoering. dit is een overzicht van de te nemen stappen vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.


1. Aanmelding en het maken van een afspraak

Nadat de aanmelding is ontvangen wordt er binnen 24 uur met u een kennismakingsgesprek ingepland. Dit is in eerste instantie gratis, geheel vrijblijvend en informatief van aard.

Indien er sprake is van budgetbeheer, kunt u punt 2 en 3 overslaan.

2. Kennismakingsgesprek en evt. aanvragen bewindvoering

In dit gesprek maakt u o.a. kennis met Box Budgetbeheer en Bewindvoering. Tijdens dit gesprek wordt met u de Overleg Box Budgetbeheereventuele aanvraag voor de bewindvoering ingevuld. Als de bewindvoering om een geestelijke of lichamelijke reden moet worden aangevraagd dan dient u ervoor te zorgen dat er een “medische verklaring” aanwezig is waaruit blijkt dat bewindvoering noodzakelijk is. Deze dient opgesteld te zijn door een arts, psychiater, psycholoog of sociaal psychologisch verpleegkundige (SPV). Word de bewindvoering in verband met schulden aangevraagd, dan is deze verklaring niet nodig. De bewindvoerder zal er voor zorgen dat alle stukken naar de rechtbank worden verstuurd.

3. Behandeling aanvraag bewindvoering (duur 6-8 weken)

De rechtbank zal u eventueel uitnodigen voor een zitting. Indien dit niet mogelijk is dan zal de rechter in bijzondere situaties bij u op locatie langskomen. Tijdens de zitting zal hij u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Daarna zal de rechter de beschikking opstellen. Vervolgens wordt er een tweede afspraak met u gemaakt om o.a. een bankrekening te openen.

4. Intakegesprek

In dit gesprek wordt samen met u de inkomsten en uitgaven doorgenomen en wordt aan de hand daarvan een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan wordt besproken welke vaste lasten er worden betaald en wordt de hoogte van het weekgeld bepaald. Daarnaast wordt er gekeken hoe er op zaken bespaard kan worden en op welke toeslagen er mogelijk nog recht is.

5. Opstarten (duur 4-6 weken)

U krijgt na het intakegesprek het budgetplan nog een keer per post of email toegestuurd, zodat u precies weet wat er maandelijks gaat gebeuren met de inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan wordt het budgetplan aangepast. Zo blijft er telkens een actueel overzicht van de situatie.

Na het opstellen van het budgetplan wordt begonnen met het aanschrijven van het inkomen en de vaste lasten. Op die manier krijgt u geen financiële post meer op uw huisadres. Alle schulden worden netjes geïnventariseerd en u kunt via de website een overzicht hiervan 24 uur per dag inzien. In dit overzicht is ook te zien hoeveel schuld er op dat moment is afgelost.

6. Uitvoeren van budgetbeheer of bewindvoering

Zodra het eerste inkomen is ontvangen kan er worden begonnen met het beheren van uw financiële situatie. Er wordt dan ook gelijk contact met u opgenomen.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog acceptgiro’s bij u binnenkomen (bijvoorbeeld omdat u iets heeft besteld), dan kunt u deze altijd opsturen.

7. Tussentijdse gesprekken

Tussentijds kunnen er altijd dingen veranderen. U wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of gaat verhuizen. Dit soort zaken kunt u altijd doorgeven, zodat de betalingen hierop aangepast kunnen worden. Daarnaast is het altijd mogelijk om tussentijds een voortgangsgesprek aan te vragen, om de zaken weer eens door te spreken. naar contactformulier