Vormen van Budgetbeheer

Box Budgetbeheer en Bewindvoering hanteert twee vormen van budgetbeheer:


  • Budgetbeheer Basis
    Het inkomen wordt gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u Box Budgetbeheer en Bewindvoering machtigt deze voor u te beheren. Alleen de vaste lasten zoals, huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden van deze beheerrekening betaald. Het resterende bedrag wordt maandelijks naar u overgemaakt op u uw eigen privérekening.

Werkzaamheden Budgetbeheer Basis:
∗ het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
∗ het openen van een beheerrekening voor u.
∗ het verzorgen van betalingen van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.
∗ het resterende saldo wordt maandelijks naar u overgemaakt.
∗ het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.
∗ het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
∗ het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.


  • Budgetbeheer Totaal
    Alle inkomsten worden gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u Box Budgetbeheer en Bewindvoering machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van deze beheerrekening betaald. Wekelijks zal er aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.

Werkzaamheden Budgetbeheer Totaal:
∗ het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
∗ het openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
∗ het verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten.
∗ het wekelijks (in overleg soms maandelijks)overmaken van huishoudgeld.
∗ het aanvragen (indien nodig) van huur- en zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget.
∗ het aanvragen (indien nodig) van bijzondere bijstand.
∗ het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.
∗ het zo nodig geven van advies over bezuinigingen.
∗ het verzorgen dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
∗ het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.