Taken Bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is om beslissingen te nemen over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind staat.


Als eerste maakt hij een lijst met een (boedel)beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Dit doet hij kort na zijn benoeming. Hierover ontvangt hij van de rechtbank bericht. Een kopie van deze (boedel)beschrijving stuurt hij naar de kantonrechter.

Het is de taak van de bewindvoerder om vaste lasten (huur, gas, water, licht en ziektekosten) te betalen. Van wat er overblijft stelt hij de hoogte van het leefgeld vast. Dit is het bedrag waarvan u de boodschappen kunt doen, Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren, zodat de waarde gelijk blijft (bijvoorbeeld door het goed te beleggen).


Hoeveel leefgeld krijg ik? 

Het leefgeld wordt door de bewindvoerder op een leefgeldrekening gestort. Het bedrag hangt af van uw situatie. Meestal is het een bedrag van tussen de € 25,- en € 50,- per week. Per extra gezinslid krijgt u ook wat extra geld, meestal tussen € 5,- en € 10,- per week extra. Natuurlijk hangt dit helemaal af van uw inkomen, uitgaven en schulden. Blijft er meer geld over, dan krijgt u ook meer leefgeld.


De normale taken van een bewindvoerder zijn:
 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Het declareren van ziektekosten
 • Regelen van Toeslagen bij de Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:
 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Toch betekent dat niet dat de schulden ook door de bewindvoerder zullen worden opgelost. Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Bewindvoering is iets anders dan schuldsanering. Pas als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kunnen we schulden worden afbetaald. De bewindvoerder zal daar dan voor zorgen.


Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder mag beslissen over het geld en de goederen van de persoon in kwestie. Als u onder bewind staat krijgt u meestal leefgeld. Dit is een vast afgesproken bedrag waar u onder andere eten, drinken, reiskosten, verzorging en kleding mee kan betalen. Misschien vraagt u zich af wat een bewindvoerder allemaal wel en niet mag doen? Mag hij voorbeeld leefgeld inhouden? Of uw huis verkopen?

Een bewindvoerder beslist echt alléén over financiën. Hij kan dus geen paspoort aanvragen, u inschrijven bij de gemeente of een woonruimte of werk voor u zoeken. Leefgeld inhouden kan hij onder bepaalde omstandigheden wel. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de huur of hypotheek van te betalen. Een dak boven uw hoofd is in dat geval belangrijker, dan nieuwe kleding kopen. Alles wat de bewindvoerder doet moet zoveel mogelijk in overleg gebeuren. Ook als u zelf iets wilt kopen of verkopen, moet u in de meeste gevallen toestemming aan de bewindvoerder vragen.

De bewindvoerder heeft toestemming van de kantonrechter nodig voor bepaalde handelingen en bijzondere aankopen, denk aan bijvoorbeeld:

 • Het doen van uitgaven boven de € 1500,-;
 • Het verkopen van onroerende zaken;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
 • het verdelen van een nalatenschap en procederen.