085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Voor hulpverleners

Bij ons kantoor hebben wij vaak te maken met cliënten die op een of andere manier door een instantie begeleid worden.

Wij hechten zeer veel waarde aan een goede samenwerking met de desbetreffende hulpverlener. Uw (en onze) cliënt verdient de best mogelijke hulp, uw cliënt is dan ook gebaad bij onze samenwerking. Samen kunnen wij namelijk de problemen aanpakken! Indien uw cliënt dit wenst kunnen wij alle communicatie via u laten verlopen en nodigen wij u voor alle gesprekken (en huisbezoeken) uit.

Het doel hiervan is om de cliënt meer rust is zijn of haar bestaan te geven en een samen een goed vangnet op te bouwen. Het voordeel hiervan zal zijn dat de cliënt zich ook op het maatschappelijke vlak verder kan gaan ontwikkelen omdat spanningen en stressfactoren worden weggenomen door er meer inzicht in de financiën is en de schulden daar waar mogelijk opgelost zullen worden.

Graag gaan wij dan ook een samenwerkingsverband met u aan waarbij we afspraken kunnen vastleggen om uw cliënten zo snel als mogelijk de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft en korte lijntjes kunnen behouden tussen uw en onze instantie.

Ook werken wij zeer nauw samen met gemeentes, uitkeringsinstanties, belastingdienst, deurwaarders, advocaten om de zorg te verlenen die uw cliënt verdient.

Schuldenproblematiek

Veel hulpverleners lopen van vaak tegen een muur op bij het begeleiden van hun cliënten als er sprake is van financiële problematiek. Als hulpverlener bevindt u zich immers in een spagaat: enerzijds ziet u de enorme psychische spanning die de schulden met zich mee brengen, anderzijds heeft u onvoldoende tijd en middelen om de financiën op orde te brengen, laat staan te beheren. En mocht u zich toch op glad ijs begeven dan loopt u zelfs het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld als uw cliënt ontevreden is.

Mensen met schulden komen vaak terecht in een neerwaartse spiraal waardoor het ene gat met het andere wordt gevuld. Uiteindelijk zien mensen geen uitweg meer, steken hun kop in het zand of ontwikkelen een “postfobie”. Bewindvoering geeft hen vaak rust en stabiliteit en u kunt eindelijk de begeleiding geven die u uw cliënt zo gunt!

Uw cliënt wil geen bewindvoering

Mocht uw cliënt niet open staan voor bewindvoering, neem dan toch gerust contact op. Vaak is de weerstand gebaseerd op een verkeerd beeld, vervelende ervaringen of onbekendheid. Via juiste, eerlijke en duidelijke voorlichting, afgestemd op het niveau of beperking van uw cliënt, ontstaan er toch vaak mogelijkheden tot het bieden van hulp.