085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Lenende studenten hebben stress door studieschuld

Studenten die geld lenen voor hun studie zijn vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput en maken zich meer zorgen over het krijgen van een burn-out. Ook zien ze vaker af van sociale activiteiten door de hoge kosten, blijkt uit een enquête in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). 563 hbo- en wo-studenten zijn ondervraagd. Van de studenten die lenen zegt 73 procent druk of klachten te ervaren. 40 procent is…

Lees meer

Deurwaarders: Gebrek aan informatie over ernstige schulden kost miljoenen

Nieuws-Dwangbevel

Deurwaarders krijgen van ongeveer de helft van de gemeenten geen informatie over huishoudens met problematische schulden. Dit zou de samenleving tientallen miljoenen kosten, zegt de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) woensdag in Het Financieele Dagblad (FD). Gemeenten houden bij of huishoudens met problematische schulden van actieve schuldhulpverlening gebruikmaken. Ook registreren de gemeenten of deze huishoudens nog bij andere overheidsinstanties schulden hebben openstaan. Die informatie is waardevol voor gerechtsdeurwaarders, stelt KBvG-voorzitter Wilbert van…

Lees meer

Nibud: ondanks prijsstijgingen toch meer koopkracht in 2019

Nieuws-Winkel

Een hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging van de btw. Iedereen krijgt te maken met hogere uitgaven en toch hebben we in 2019 meer te besteden dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nibud. Het Nibud heeft opnieuw alle veranderingen in de huishoudportemonnee voor 2019 in kaart gebracht en ziet koopkrachtveranderingen van -0,8 tot +2,7 procent. Van de 100 meest voorkomende voorbeeldhuishoudens gaan…

Lees meer

Weinig hulp voor mensen met betalingsproblemen

Nieuws-Geld

Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben. Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. Dit is opvallend omdat ernstige…

Lees meer

Gemeentelijke belastingen

Nieuws-Aanslag

Huurders in de grote gemeenten zijn dit jaar 5,4 procent meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten, huiseigenaren 4,3 procent. Terwijl huurders daarmee gemiddeld 347 euro gaan betalen, wordt dat voor mensen met een koopwoning 702 euro. Welke belastingen heffen gemeenten nu precies en wat doen ze allemaal met je geld? De onderlinge verschillen zijn groot: zo is een huurder in de goedkoopste gemeente (Nijmegen) 40 euro per jaar kwijt aan…

Lees meer

Schuldenoverzicht

Nieuws-Schulden

Schuldenaren krijgen vanaf 2019 online overzicht van hun schulden Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van KBvG en SNG, twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders. Het platform is opgericht om een eind te maken aan de huidige versnipperde situatie. Die situatie “belemmert een effectieve aanpak van de sanering en inning van schulden”, aldus de twee…

Lees meer

Betalingsregeling CJIB

Nieuws-CJIB

1 januari 2019 betalingsregeling mogelijk voor verkeersboete vanaf € 75,-. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verlaagt met ingang van 1 januari 2019 de grens van het bedrag waarvoor een betalingsregeling voor een verkeersboete kan worden afgesproken naar € 75,-. Deze verlaging geldt voor de zogenoemde Mulderboetes. Dit zijn boetes voor verkeersovertredingen, die worden opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie…

Lees meer