085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Wanbetalingen zorgpremies weer verder afgenomen door betalingsregeling

Wanbetaling zorgverzekering

Het aantal mensen dat minimaal een half jaar achterloopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen, naar zo’n 206.000 wanbetalers. In 2014 waren dit er nog 298.000, waarmee sindsdien een afname van 30 procent heeft plaatsgevonden. Dat zou vooral komen door de ingevoerde betalingsregeling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 liep 1,5 procent van de mensen boven de achttien meer dan…

Lees meer

‘Jongeren met schulden hebben valse start’

Jongeren met Schulden

Als je je volwassen leven begint met schulden, betekent dat vaak een valse start. Dat zegt de Sociaal Economische Raad (SER) in een reactie op onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat jongeren steeds vaker schulden hebben bij de overheid. Ook de Nationale Ombudsman reageert en pleit voor een meer persoonlijke aanpak. Persoonlijke situatie De Nationale Ombudsman ziet ook dat mensen steeds vaker door toedoen van de overheid in de…

Lees meer

Consumentenbond: Schuldenlast energieleveranciers baart zorgen

Dertien van de dertig grote energieleveranciers zitten diep in de rode cijfers, concludeert de Consumentenbond maandag na een analyse van jaarverslagen. De bond roept daarom minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement van hun energieleverancier. “De energiemarkt is een vechtmarkt geworden, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs beconcurreren. Dat is op zich gunstig voor consumenten, maar alleen zolang dat verantwoord…

Lees meer

Inloggen Kasboek / Onview

Er is recent een nieuwe update van Onview geweest. Hierdoor kan zich bij het inloggen een probleem voordoen. Als je inlogt met een tablet of telefoon, moet je die even helemaal uit doen opnieuw opstarten. Als je inlogt met een computer moet je even de knop CRTL en F5 tegelijk indrukken. Daarmee moet het verholpen zijn.

Lees meer

Driekwart wil hulp baas bij geldproblemen

DEN HAAG (ANP) – Ruim driekwart van de werknemers in vaste dienst in Nederland, 78 procent, wil bij financiële problemen bij zijn werkgever kunnen aankloppen voor hulp. Ruim de helft heeft echter geen idee of dat kan, zo meldt voorlichtingsorganisatie Wijzer in Geldzaken na onderzoek. De baas zou vooral bereid moeten zijn om mee te denken over de gevolgen van situaties als ziekte, vroegpensioen, scheidingen of overlijden van de partner….

Lees meer

Kinderen mijden massaal tandarts

Tandarts

Nederlandse tandartsen slaan alarm omdat nog altijd zo’n 600.000 kinderen volgens hen nooit naar de tandarts gaan. Ze eisen nu dat zorgverzekeraars in actie komen. In een brandbrief die vandaag aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is gestuurd, stelt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dat al twee jaar met allerlei initiatieven vergeefs wordt geprobeerd om meer kinderen naar een periodieke controle te krijgen, maar dat gaat uiterst moeizaam. Grootste…

Lees meer

Kans op armoede het grootst voor kinderen en negentigplussers

Armoede

Vooral mensen ouder dan negentig jaar en kinderen tot twaalf jaar hebben in Nederland meer kans op armoede. In 2017 was onder de oudsten van de bevolking 11 procent arm, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag. Dit hangt samen met hun kosten voor zorg. Van alle kinderen tot en met twaalf jaar was in dat jaar zo’n 9 procent arm. Vanaf de leeftijd van dertien jaar neemt…

Lees meer

Mensen met laag inkomen steeds verder in de knel

Ongeveer 250.000 mensen worden in Nederland geholpen met het beheren van hun financiën. Zij hebben weinig te besteden, en ze komen steeds meer in de knel. Dat meldt Zelf, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders dat een steekproef deed onder zijn cliënten.  Voedsel en kleding De vaste lasten stijgen, en daardoor blijft er minder geld over voor primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De onderzoekers schatten dat mensen met een laag inkomen…

Lees meer

Rechters maken zich zorgen om het grote aantal mensen onder bewind.

Bewindvoering

Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak over de periode 2013 tot en met 2018. Aan het begin van die periode stonden nog 35.000 mensen door schulden onder bewind. Maar vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot ruim 56.000. In totaal, dus ook om andere redenen dan schulden, stonden er in 2018 meer dan 255.000 mensen onder bewind. Een aantal waar rechters zich zorgen over…

Lees meer

Box Budgetbeheer en Bewindvoering voldoet weer opnieuw aan alle kwaliteitseisen

Box Budgetbeheer en Bewindvoering heeft dit jaar weer de goedkeuring van het kwaliteitsbureau (CBM) van de rechtbank in Den Bosch ontvangen. Wederom voldoen wij weer aan alle kwaliteitseisen die de rechtbank stelt aan een bewindvoerderskantoor. Deze uitvoerige audit heeft plaats-gevonden op dossierinhoudelijke en bedrijfsmatige controlepunten. Waaronder; Opleidingseisen (Voldoen alle werknemers aan de eisen) Dossiercontrole (Zijn de dossier op orde / zijn alle documenten aanwezig) Verklaring omtrent gedrag (voor iedere werknemer) Jaarcijfers…

Lees meer