Budgetbeheer

Financiële problemen kunnen ontstaan door verschillende (tijdelijke) omstandigheden. Door deze omstandigheden kunt u mogelijk niet meer aan al uw betalingen voldoen.

Na verloop van tijd vallen de aanmaningen van incassobureaus bij u op de mat, eventueel gevolgd door een bezoek van een deurwaarder met een dwangbevel.
Dat is een ontmoedigende situatie waar u zonder hulp van buitenaf waarschijnlijk moeilijk uit komt. Budgetbeheer kan dan de oplossing zijn.


Budgetbeheer (Inkomensbeheer)

Al uw inkomsten, zoals, salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag etc. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening worden uw vaste lasten betaald en wordt u wekelijkse huishoudgeld betaald. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Verder worden alle instanties aangeschreven waar u regelmatig een betaling aan doet. Denk hierbij aan huur, energie etc. Er wordt hun gevraagd om voortaan alle post naar Box Budgetbeheer en Bewindvoering toe te sturen zodat deze rekeningen door ons betaald kunnen worden. (mits er voldoende geld is natuurlijk).
Doordat u thuis geen financiële post meer ontvangt, zorgt dit voor rust en stabiliteit in uw privé situatie.

Om een goed overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven wordt er een budgetplan gemaakt. Dit budgetplan wordt dan met u besproken en uitgevoerd.

Daarnaast kan uit het budgetplan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft.
Samen met u wordt gekeken waar u op kunt bezuinigen. Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek, dan wordt in overleg met u gekeken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Soms wordt er ook voor gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. En in andere gevallen is het beter om u door te verwijzen naar de daarvoor bestemde instanties, bijvoorbeeld de 
Gemeentelijke Kredietbank voor een aanvraag schuldregeling.
Wij zullen u daarin bijstaan en begeleiden.

Ons doel is dat u ten slotte zelf weer leert uitkomen met uw geld. 

naar contactformulier


Budgetbeheer Basis

Het inkomen wordt gestort op een speciaal daarvoor geopende beheerrekening. U machtigt Box Budgetbeheer en Bewindvoering om deze bankrekening te beheren. Alleen de vaste lasten zoals bijvoorbeeld; huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden van deze beheerrekening betaald. Het resterende bedrag wordt dan maandelijks naar u overgemaakt op uw eigen privérekening.

Werkzaamheden Budgetbeheer Basis:

 • het opmaken van een budgetplan en het geven budgetadviezen.
 • het openen van een beheerrekening voor u.
 • het verzorgen van betalingen van de vaste lasten zoals:: huur, energie, water en zorgverzekering.
 • het resterende saldo wordt dan maandelijks naar u overgemaakt
 • het geven van advies over bezuinigingen.
 • er voor verzorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Budgetbeheer Totaal

Alle inkomsten worden gestort op een speciaal daarvoor geopende beheerrekening. U machtigt Box Budgetbeheer en Bewindvoering om deze bankrekening te beheren. Alle lasten worden dan van deze beheerrekening betaald. Daarnaast zal er wekelijks of eventueel maandelijks leefgeld worden overgemaakt.

Werkzaamheden Budgetbeheer Totaal:

 • het opmaken van een budgetplan.
 • het openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
 • het verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten.
 • het wekelijks overmaken van leefgeld. (wekelijks dan wel maandelijks)
 • indien nodig het aanvragen van toeslagen 
 • het aanvragen van bijzondere bijstand.
 • het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.
 • het geven van advies over bezuinigingen.
 • er voor verzorgen dat de post naar u wordt doorgestuurd.
 • het geven van toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Afspraak maken

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend informatief gesprek.