Coronaregels bemoeilijken schuldhulp aan kwetsbaarsten

Door het sluiten van schuldhulploketten kunnen de kwetsbaarste mensen niet goed worden geholpen. Dat komt naar voren in een enquête onder ruim 300 schuldhulpverleners. Ruim driekwart van hen zegt dat ze door het beperken van face-to-face-contact bepaalde groepen minder goed kunnen ondersteunen.

Het onderzoek komt van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en de branchevereniging van schuldhulpverlening (NVVK). Beide partijen roepen gemeenten op de schuldhulploketten voor de kwetsbaarste burgers open te houden.

Opgelucht

De meeste problemen doen zich voor bij huishoudens met meervoudige problematiek, huishoudens met een migratieachtergrond en ouderen. Dit zijn groepen waar naar verhouding meer mensen laaggeletterd of digibeet zijn, of de taal niet spreken. Online hulp werkt dan niet goed, concludeert het onderzoek.

Dat ziet ook Dick van Maanen, directeur Stadsring51, de schuldhulpverleningsorganisatie van Amersfoort: “Wij zijn half mei weer opengegaan omdat wij merkten dat sommige groepen niet meer naar ons toe kwamen voor hulp. Toen we weer opengingen, nadat we het gebouw coronaproof hadden gemaakt, merkten we dat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of online, weer kwamen.”

Maar veel loketten in Nederland bleven gesloten. Loketten bevinden zich vaak in gemeentehuizen, die voor het merendeel gesloten zijn. Stadsring51 is een onafhankelijke stichting, waardoor Van Maanen zelfstandig kon besluiten om weer open te gaan. Hij krijgt goede reacties: “Mensen zijn heel opgelucht dat ze weer face to face hun verhaal kunnen doen. Er heersen al veel schaamte en taboes rondom schulden en het duurt soms jaren voordat ze bij ons aankloppen. Online is voor velen een extra barrière, waardoor hulp nog langer op zich kan laten wachten.”

Nieuw type klant

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 40 procent van ondervraagde schuldhulpverleners een nieuw type klant ziet: zzp’ers en mkb’ers. Dat er meer zzp’ers en mkb’ers aankloppen merkt Van Maanen ook. “Maar voornamelijk bij ons geldloket, dat meer gericht is op preventie. Met hen kijken we naar hun budget en de risico’s, om zo te voorkomen dat ze in de schulden komen.”

Hij maakt zich wel zorgen om deze groep: “De overheidssteun dempt een heleboel problemen, maar lost het niet op. De huur die drie maanden is uitgesteld, moet uiteindelijk wel nog betaald worden. Die golf komt later nog.”

Bron. NOS.nl