Box Budgetbeheer en Bewindvoering voldoet wederom aan alle kwaliteitseisen

Box Budgetbeheer en Bewindvoering heeft ook dit jaar weer de goedkeuring van het kwaliteitsbureau (CBM) van de rechtbank in Den Bosch ontvangen.

Wederom voldoen wij weer aan alle kwaliteitseisen die de rechtbank stelt aan een bewindvoerderskantoor. Deze uitvoerige audit heeft plaats-gevonden op dossierinhoudelijke en bedrijfsmatige controlepunten. Waaronder;

  • Opleidingseisen (Voldoen alle werknemers aan de eisen)
  • Dossiercontrole (Zijn de dossier op orde / zijn alle documenten aanwezig)
  • Verklaring omtrent gedrag (voor iedere werknemer)
  • Jaarcijfers (is het bedrijf financieel gezond)
  • Bijscholing (wordt dit gevolgd door alle werknemers)
  • etc.