Consumentenbond: Schuldenlast energieleveranciers baart zorgen

Dertien van de dertig grote energieleveranciers zitten diep in de rode cijfers, concludeert de Consumentenbond maandag na een analyse van jaarverslagen. De bond roept daarom minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement van hun energieleverancier.

“De energiemarkt is een vechtmarkt geworden, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs beconcurreren. Dat is op zich gunstig voor consumenten, maar alleen zolang dat verantwoord gebeurt. Daar is nu te weinig zicht op”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

“Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat een bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand”, aldus Molenaar. Het is voor consumenten onmogelijk om de financiële gezondheid van een energiebedrijf te controleren, waardoor een vorm van klantbescherming volgens de Consumentenbond nodig is.

De organisatie vindt dat gedupeerden bij een faillissement gecompenseerd moeten worden voor het teveel aan energiebelasting, btw en netwerkkosten, staat in een brief aan de bewindsman.

Ook zou de minister energiebedrijven die klanten van een failliete leverancier overnemen moeten verplichten om ook de financiële verplichtingen tegenover die klant over te nemen. Dat kan gaan om welkomstkortingen die nog niet zijn betaald of te hoge voorschotten.

Bron: Nu.nl