Duizenden spookjongeren onvindbaar voor de overheid

Nieuws-Daklozen

Spookjongeren, ze zijn er wel, maar op papier bestaan ze niet. Het zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar die wel in Nederland verblijven, maar voor alle instanties onvindbaar zijn. Vorig jaar waren ruim 50.000 jongeren uit het zicht van instanties, ruim 1500 meer dan het jaar ervoor.

Vertrokken onbekend waarheen

Iedere burger in Nederland staat in principe ingeschreven bij de gemeente op het adres waar hij of zij woont. Verhuis je, dan geef je dat door aan de gemeente. Maar doe je dat niet, of iemand anders schrijft jou uit zonder een nieuw adres van jou op te geven, dan registreert de gemeente dat als ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’, oftewel VOW.

In 2018 hadden 50.124 jongeren tussen de 18 en 27 jaar de letters VOW achter hun naam, ruim 1500 meer dan het jaar ervoor. Niet al deze jongeren spoken door Nederland. Een deel is bijvoorbeeld geëmigreerd zonder dat door te geven aan de gemeente of zijn buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland verbleven.

Fluiten naar sociale voorzieningen

Maar de rest is dus wél in Nederland. Zij zijn door hun ouders uit huis gezet, slapen ergens anders om de deurwaarder te ontlopen of zijn dak- en thuisloos en niet ingeschreven bij een daklozenloket. Hoe groot de groep jongeren is die voor alle instanties onvindbaar is, weet niemand precies. Maar volgens de laatste schatting uit 2014 zou het gaan om zo’n 10.000 spookjongeren.

Die letters VOW achter een naam hebben grote gevolgen. Als de gemeente niet weet waar je bent, dan wordt je BSN-nummer als het ware bevroren. Dat betekent dat je kan fluiten naar alle voorzieningen van de verzorgingsstaat. Je kunt geen zorgverzekering afsluiten, uitkering aanvragen of een baan aannemen. Jongerenwerkers die wij spraken zien deze doelgroep vaak afglijden in de criminaliteit of de prostitutie.

Bron: NOS.nl

#box #budgetbeheer #bewindvoering #budgetcoaching #seniorenadministratie #inkomensbeheer #budgetadvies #zonnedauw4 #drachten #financieel #financiele #problemen #geld #aanmaningen #incassobureau #loonbeslag #schulden #bewindvoerder #betalingsachterstand #incassokosten #jongeren #onvindbaar