Weer een cliënt schuldenvrij en op eigen benen!

Nieuws-Box Budgetbeheer

Vandaag voor de laatste keer bij cliënt op huisbezoek geweest.

Hij heeft met succes het WSNP-traject doorlopen en afgesloten met een schone lei, dit betekent dat hij vanaf nu géén schulden meer heeft.
Ook het beschermingsbewind is opgeheven, zodat hij nu zelf zijn financiën weer mag regelen.
Vandaag hebben we het laatste gesprek gehad om de puntjes op de i te zetten.

Hij gaat nu met veel vertrouwen weer zijn financiële toekomst tegemoet.