Welkom

Box Budgetbeheer en Bewindvoering in Drachten (Friesland) is gespecialiseerd in budgetbeheer en bewindvoering. Samen met u wordt gekeken naar uw financiële situatie en de mogelijke oplossingen.


Bewindvoering
Dit is volgens de wet bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen.

Voor sommige situaties is bewindvoering tijdelijk, maar onder omstandigheden vaak ook voor onbepaalde tijd. Te denken valt aan bijvoorbeeld: verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke handicap, verslaving en/of ziekte.
Ook ouderdom of andere meer tijdelijke omstandigheden, kunnen aanleiding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen.

Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk dat een bewindvoering wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewindvoeringen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. Om onderbewind gesteld te worden, dient een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend.


Budgetbeheer
Dit is voor mensen met financiële problemen die zelf niet meer in staat zijn dit op een goede manier te regelen. Budgetbeheer betekent: uw huidige financiële positie weer overzichtelijk maken, deze stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. Maar er ook voor zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Deze financiële problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door ontslag, echtscheiding, ziekte, verslaving en/of overbesteding.

Budgetbeheer is een vrijwillige overeenkomst tussen u en de budgetbeheerder. Deze overeenkomst is per maand opzegbaar.  Bij budgetbeheer hoeft dus géén verzoek ingediend te worden bij de kantonrechter.


Hoe werkt Box Budgetbeheer en Bewindvoering
Binnen 24 uur (op werkdagen) na uw reactie nemen we contact met u op en maken we een afspraak bij u thuis. Op grond van een persoonlijk kennismakingsgesprek wordt dan besloten om een intake uit te voeren. Deze intake vormt de basis voor de begeleidende route die in samenspraak met u wordt uitgestippeld.